we are always looking for talented people

WORK
INTERNSHIPS

English version below

PROJECT COORDINATOR

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

Wij zijn op zoek naar een Project Coordinator ter uitbreiding van onze Project Management-afdeling.

 

Als Project Coordinator werk je onder leiding van de Project Manager aan een uniek project binnen P&P Projects, voor een klant uit de vrijetijdsindustrie wereldwijd.

De Project Coordinator functioneert direct onder de Project Manager en ondersteunt de Project Manager in een (deel)project op elk gebied.

 

Hoofdtaken:

 • Ondersteunt de Project Managers bij alle mogelijke taken binnen projecten
 • Rapporteert resultaten aan Project Manager
 • Vervult taken op het gebied van organisatie, budgetbeheer, voortgangscontrole enzovoort
 • Zet een documentatiesysteem op of gebruikt het bestaande systeem en beheert dat ook
 • Coördineert activiteiten en afspraken zoals teammeetings en klantbezoeken intern of extern
 • Fungeert als vraagbaak
 • Bewaakt de voortgang van de eigen taken
 • Pikt signalen op en onderneemt daar actie op

Een groot deel van je werkzaamheden als Project Coordinator heeft te maken met prioriteiten stellen. Als Project Coordinator kun jij meesturen om van het projectteam een goed werkend, ideaal team te maken.

 

Functie-eisen:

 • Kennis Nederlandse taal (in woord en geschrift)
 • Kennis Engelse taal (in woord en geschrift)
 • Ruime ervaring met MS Office
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Organisatietalent met oog voor detail
 • Oplossings- en resultaatgericht: een can do mentaliteit

 

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken jij jezelf in bovenstaand profiel?

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

PROJECT COORDINATOR

We are looking for a Project Coordinator to join our Project Management department.

 

As a Project Coordinator, you work under leadership of a Project Manager. You’re part of a dedicated team that works for a client from the worldwide themed entertainment and leisure industry.

A Project Coordinator supports their Project Manager in every aspect of a project.

 

Main tasks:

 • Supports Project Managers in all tasks within a project
 • Reports results to Project Manager
 • Completes tasks related to organization, budget management, progress checks, et cetera
 • Organizes a documentation system or utilizes and manages an existing one
 • Coordinates project-related activities, such as team meetings and client visits (both internally and externally)
 • Acts as a source of information for the project overall
 • Maintains progress of own tasks
 • Notices signals and acts on them

 

A large portion of your duties as a Project Coordinator is centered around setting priorities. As a Coordinator, you have a hand in driving the project and its team to be as efficient and ideal as possible.

 

Requirements:

 • Proficiency in Dutch language (in speech and in writing)
 • Proficiency in English language (in speech and in writing)
 • Broad experience with Microsoft Office software
 • Professional communication and social skills
 • Work accuracy
 • Proactive mindset
 • Team player mindset
 • Talent for organization and an eye for details
 • A can-do mentality

 

Does this vacancy appeal to you and do you recognize yourself in the aspects mentioned above?

Apply now!

Education:

HBO

Hours:

38

Experience:

2 YEARS

Interested?

Education:

HBO

Hours:

38

Experience:

2 YEARS

Interested?

Share:

English version below

PROJECT PLANNER

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

PROJECT PLANNER

Wij zijn op zoek naar een planner ter uitbreiding van onze Project Management-afdeling.

In de rol als planner houd jij je bezig met het afstemmen en inplannen van resources en taken voor wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je zult dagelijks in contact zijn met uitvoerders, Project Managers en de afdeling Sales & Acquisitie.

 

Hoofdtaken:

 • Opstellen van een overallplanning, en weekplanning en een maandplanning
 • Zoeken naar de beste afstemming tussen projecten en personeel
 • Communiceren van wijzigingen naar personeel en leidinggevenden
 • Alle voorkomende administratieve werkzaamheden, waaronder de opvolging van administratie met betrekking tot freelancers en inleen
 • Opstellen van rapportages en delen met de betreffende afdelingen (intern en extern)
 • Signaleren van gaten in de planning en informeren aan collega’s
 • Vertalen van de organisatie-strategieën naar een planning op de middellange en lange termijn

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal (in woord en geschrift)
 • Kennis Engelse taal (in woord en geschrift)
 • Ruime ervaring met Microsoft Project
 • Ruime ervaring met overige Microsoft Office-programma’s, zoals Word en Excel
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset

 

Zie jij jezelf als de spil in een dynamisch en creatief team dat werkt aan unieke internationale projecten in de vrijetijdsindustrie?

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

PROJECT PLANNER

PROJECT PLANNER

We are looking for a planner to join our Project Management department.

As a Project Planner, you are responsible for the planning and coordination of resources and tasks for our projects – worldwide endeavors in the leisure industry. You will be in contact daily with our foremen, Project Managers and the Sales & Acquisition department.

 

Main tasks:

 • Setting up an overall planning, a weekly planning as well as a monthly planning
 • Looking for the best coordination between projects and staff
 • Communicating changes and alterations to staff and leaders
 • Administrative tasks, also covering external hires
 • Assembling reports and sharing with related departments (both internally and externally)
 • Signaling openings in planning and informing colleagues
 • Translating organizational strategies into a medium-long term and a long term planning

 

Requirements:

 • Proficiency in Dutch language (in speech and in writing)
 • Proficiency in English language (in speech and in writing)
 • Broad experience with Microsoft Project
 • Broad experience with other Microsoft Office software (such as Word and Excel)
 • Professional communication skills
 • Work accuracy
 • Proactive mindset
 • Team player mindset

 

Would you like to work as a central figure in a dynamic and creative team that completes unique international projects in the leisure industry?

Apply now!

Education:

HBO

Hours:

38

Experience:

2 YEARS

Interested?

Education:

HBO

Hours:

38

Experience:

2 YEARS

Interested?

Share:

English version below

ZZP’ERS

OPLEIDING:

-

WERKWEEK:

-

ERVARING:

-

GEINTERESSEERD?

P&P Projects is altijd op zoek naar nieuw talent. Voor onze werkplaatsen in Someren en Asten zoeken we naar ZZP’ers/Freelancers met relevante ervaring voor het werken in een team aan diverse bijzondere projecten. We zoeken personen op alle vlakken, zowel in de werkplaats (houtwerk, staal, polyester, afwerking, mechanica, licht- en/of geluidstechniek, elektrotechniek en/of installatiewerkzaamheden), kantoor (project management, inkoop, werkvoorbereider, engineers, sales) en ontwerp (2D, 3D, grafisch ontwerp, media).

Interesse om bij P&P Projects te werken als ZZP’er/Freelancer? Stuur je CV en evt. portfolio naar info@ppprojects.com

OPLEIDING:

-

WERKWEEK:

-

ERVARING:

-

GEINTERESSEERD?

DELEN:

FREELANCERS

P&P Projects is always looking for new talent. For our workshops in Someren and Asten we are looking for freelancers with relevant experience for working in a team on various special projects. We are looking for people in all areas, both in the workshop (woodwork, steel, polyester, finishing, mechanics, light and/or sound technology, electrical engineering and/or installation work), office (project management, purchasing, work planner, engineers, sales) and design (2D, 3D, graphic design, media).

Interested in working at P&P Projects as a freelancer? Send your CV and portfolio to info@ppprojects.com

Education:

-

Hours:

-

Experience:

-

Interested?

Education:

-

Hours:

-

Experience:

-

Interested?

Share:

English version below

Financieel administratief medewerker

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30 >

ERVARING:

2 jaar

GEINTERESSEERD?

Wij zijn in verband met uitbreiding per direct op zoek naar een financieel administratief medewerker.

Hoofdtaken:

Crediteuren administratie

 • Inkoop ondersteuning werkvoorbereiders
 • Controleren reguliere inkomende facturen
 • Controleren inkomende facturen van onderaannemers (na lopen of de afspraken kloppen met contract en of alles akkoord is, in overleg met de werkvoorbereider/project coördinator)
 • Controleren facturen ZZP
 • Administratieve verwerking inkomende facturen
 • Klaarzetten en versturen van reguliere betalingen
 • Klaarzetten en versturen van betalingen van onderaannemers facturen (Koersbepaling controleren met huidige koers)

Debiteuren administratie

 • Ondersteuning verkoopadministratie (bij uitgebreide Excel documentaties)

Urenadministratie

 • Uren registratie locatie werk

Boekhouding/BTW

 • Voorbereiden van de boekhouding maandelijkse aangiftes (bank map compleet maken)
 • Kwartaal controles BTW inkoop
 • Aanleveren compleet overzicht terug te vorderen VAT buitenland binnen EU (inkoop) aan boekhouder. (Daaropvolgend het bijhouden van communicatie en ontvangsten)

Ben jij de medewerker die we zoeken en zie jij het zitten om te werken in een dynamische en creatieve omgeving? Laat het dan direct weten via email: Info@ppprojects.com onder vermelding van “Financiële administratie” of neem telefonisch contact op met 0493 694511

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30 >

ERVARING:

2 jaar

GEINTERESSEERD?

DELEN:

Financial administrative coordinator

Due to expansion, we are immediately looking for a financial administrative employee.

Main tasks:

Creditors administration

 • Purchase support work planners
 • Check regular incoming invoices
 • Checking incoming invoices from subcontractors (checking whether the agreements correspond with the contract and whether everything is in agreement, in consultation with the work planner/project coordinator)
 • Checking invoices of Freelancers
 • Administrative processing of incoming invoices
 • Prepare and send regular payments
 • Prepare and send payments from subcontractors invoices (Check rate determination with current rate)

Debtors administration

 • Sales administration support (with extensive Excel documentation)

Time Management

 • Hours & work location registration

Accounting/VAT

 • Preparing the accounts for monthly returns (complete bank folder)
 • Quarterly VAT purchase checks
 • Provide a complete overview of VAT to be reclaimed abroad within the EU (purchase) to the accountant. (Subsequently keeping track of communications and receipts)

Are you the employee we are looking for and are you interested in working in a dynamic and creative environment? Let us know immediately via email: Info@ppprojects.com, stating “Financial administration” or contact us by phone on +31 493 694511

Education:

MBO

Hours:

30 >

Experience:

2 years

Interested?

Education:

MBO

Hours:

30 >

Experience:

2 years

Interested?

Share:

We are always looking for talented people!

If you couldn’t find a vacancy that suits your skills, please don’t hesitate to send us an open application