NL
EN

PRODUCTION COORDINATOR

Ben jij ons nieuwe productietalent? Zet jij je in voor de realisatie van nieuwe projecten – voor de meest unieke attracties en experiences?

Krijg jij energie van het coördineren, begeleiden van en bijdragen aan de productie van creatieve ‘immersive environments’ voor de internationale vrijetijdsindustrie?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Als Production Coordinator (ook wel Uitvoerder genoemd) bij P&P Projects kom je te werken in een gepassioneerd en hecht team in een van onze productielocaties (regio Someren). Je functioneert direct onder de Production Manager en werkt veel samen met verschillende disciplines binnen het bedrijf.

Samen zorgen jullie ervoor dat het dagelijkse operationele werk op rolletjes loopt en dat je projecten naar een succesvolle oplevering geleid worden.

 

Wat ga je doen?

 • Fungeren als aanspreekpunt voor productieteam
 • Waarborgen van een gesmeerde samenwerking tussen productieteams en Project Management
 • Ordenen en coördineren van taken volgens prioriteit en planning
 • Op locatie werken voor installatie en supervisie van je project
 • Samenwerken met klanten, partners, onderaannemers en leveranciers (zowel on- en off-site)

 

Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks coachen en aansturen van je team (10 tot 20 personen), met als doel in goed teamverband (plus goede sfeer!) maximaal resultaat te halen. Je overziet (en optimaliseert) de processen en rapporteert deze aan de Production Manager. Goede communicatie en teambuilding zorgen hierbij voor sterke motivatie en een efficiënt lopend proces.

Installaties voor onze projecten gebeuren op wereldwijd niveau en ook hierin ben jij de spil. Dit kan zijn met je eigen team, ofwel als begeleiding van een extern (of plaatselijk) installatieteam.

Een efficiënte, oplossingsgerichte installatie staat altijd op prioriteit nummer één – volgens de P&P-normen. Als vertegenwoordiger van het bedrijf ben je een aanspreekpunt en werk je nauw samen met de betrokken partijen on-site.

 

Wat breng je mee?

 • Veiligheid en gezondheid als eerste prioriteit
 • Aanleg voor goede organisatie
 • Goede communicatieve en sociale skills
 • Proactieve instelling (een ‘can do’-mentaliteit!)
 • Teamplayer mindset

 

Daarnaast heb je ook…

 • Kennis Nederlandse taal (in woord en geschrift)
 • Kennis Engelse taal (in woord en geschrift)
 • MBO denk- en werkniveau
 • Ruime ervaring met Microsoft Office
 • Een rijbewijs

 

Wat bieden wij jou?

 • Een unieke kans bij een creatief marktleider in de vrijetijdsindustrie
 • Ruimte voor ontwikkeling en groeimogelijkheden binnen het bedrijf
 • Goede arbeidsvoorwaarden, inclusief passend salaris en 25 vakantiedagen
 • Een fijne werksfeer met een hecht en gezellig team
 • Een essentiële rol in de meest unieke, innoverende projecten in onze industrie!

 

Heb jij passie voor de themed entertainment industrie en zie jij jezelf als spin in het web in de meest unieke producties binnen een dynamisch, creatief bedrijf?

 

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

PRODUCTION COORDINATOR

Are you our newest production talent? Are you driven to realize new projects for the most unique attractions and experiences?

Do you enjoy coordinating, guiding and contributing to the production of creative, immersive environments for the international leisure industry?

Then we are looking for you!

 

As a Production Coordinator at P&P Projects, you will work in a passionate team in one of our workshop locations (Someren area). You will operate directly under the Production Manager and you will frequently work together with a variety of disciplines within our company.

Together, it is your job to make sure daily productional operations run smoothly, and that your projects are guided to a successful delivery.

 

What will you be doing?

 • Serve as a point of contact for questions and feedback to the production team
 • Secure a smooth collaboration between production teams and Project Management
 • Arrange and coordinate tasks according to priorities and planning
 • Work on site for installation and supervision of your project
 • Collaborate with clients, partners, subcontractors and suppliers (both on- and off-site)

 

You are responsible for the daily coaching and guiding of your team (10 to 20 people), with your mail goal being to maximize production results in the best possible team effort (including a good work atmosphere!). You oversee (and optimize) process and report these to the Production Manager. Good communication and team building will ensure a well-motivated and efficient work process.

Installations for our projects happen on a global scale – here, you will also serve a central position. This could be in overseeing your own team, or supervising an external (or local) installation team.

An efficient, solution-oriented and safe installation is always priority number one  – taking into account the P&P standards. As a representative of the company, you are a central point of communication and you work closely together with the involved parties on site.

 

What will you bring?

 • Health and safety as a first priority
 • Expertise in the technical and practical field
 • A feeling for good organization
 • Good communicative and social skills
 • Proactive mindset (you are buzzing with initiative!)
 • A team player mindset

 

You also have…

 • Proficiency in Dutch language
 • Proficiency in English language
 • Broad experience with Microsoft Office
 • A driver’s license

 

What do we offer you?

 • A unique opportunity at a creative market leader in the leisure industry
 • Room for development and growth opportunities within the company
 • Good working conditions, including a fitting salary and 25 vacation days
 • A positive working environment with a fun and close-knit team (typically Dutch ‘gezellig!)
 • An essential role in the most unique, innovative projects in our industry!

 

Do you have a passion for the themed entertainment industry and do you see yourself as a central coordinator in the most unique productions of a dynamic, creative company?

 

Apply now!

EDUCATION:

MBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

2 YEARS

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

MBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

2 YEARS

INTERESTED?

PRODUCTION COORDINATOR

Ben jij ons nieuwe productietalent? Zet jij je in voor de realisatie van nieuwe projecten – voor de meest unieke attracties en experiences?

Krijg jij energie van het coördineren, begeleiden van en bijdragen aan de productie van creatieve ‘immersive environments’ voor de internationale vrijetijdsindustrie?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Als Production Coordinator (ook wel Uitvoerder genoemd) bij P&P Projects kom je te werken in een gepassioneerd en hecht team in een van onze productielocaties (regio Someren). Je functioneert direct onder de Production Manager en werkt veel samen met verschillende disciplines binnen het bedrijf.

Samen zorgen jullie ervoor dat het dagelijkse operationele werk op rolletjes loopt en dat je projecten naar een succesvolle oplevering geleid worden.

 

Wat ga je doen?

 • Fungeren als aanspreekpunt voor productieteam
 • Waarborgen van een gesmeerde samenwerking tussen productieteams en Project Management
 • Ordenen en coördineren van taken volgens prioriteit en planning
 • Op locatie werken voor installatie en supervisie van je project
 • Samenwerken met klanten, partners, onderaannemers en leveranciers (zowel on- en off-site)

 

Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks coachen en aansturen van je team (10 tot 20 personen), met als doel in goed teamverband (plus goede sfeer!) maximaal resultaat te halen. Je overziet (en optimaliseert) de processen en rapporteert deze aan de Production Manager. Goede communicatie en teambuilding zorgen hierbij voor sterke motivatie en een efficiënt lopend proces.

Installaties voor onze projecten gebeuren op wereldwijd niveau en ook hierin ben jij de spil. Dit kan zijn met je eigen team, ofwel als begeleiding van een extern (of plaatselijk) installatieteam.

Een efficiënte, oplossingsgerichte installatie staat altijd op prioriteit nummer één – volgens de P&P-normen. Als vertegenwoordiger van het bedrijf ben je een aanspreekpunt en werk je nauw samen met de betrokken partijen on-site.

 

Wat breng je mee?

 • Veiligheid en gezondheid als eerste prioriteit
 • Aanleg voor goede organisatie
 • Goede communicatieve en sociale skills
 • Proactieve instelling (een ‘can do’-mentaliteit!)
 • Teamplayer mindset

 

Daarnaast heb je ook…

 • Kennis Nederlandse taal (in woord en geschrift)
 • Kennis Engelse taal (in woord en geschrift)
 • MBO denk- en werkniveau
 • Ruime ervaring met Microsoft Office
 • Een rijbewijs

 

Wat bieden wij jou?

 • Een unieke kans bij een creatief marktleider in de vrijetijdsindustrie
 • Ruimte voor ontwikkeling en groeimogelijkheden binnen het bedrijf
 • Goede arbeidsvoorwaarden, inclusief passend salaris en 25 vakantiedagen
 • Een fijne werksfeer met een hecht en gezellig team
 • Een essentiële rol in de meest unieke, innoverende projecten in onze industrie!

 

Heb jij passie voor de themed entertainment industrie en zie jij jezelf als spin in het web in de meest unieke producties binnen een dynamisch, creatief bedrijf?

 

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

SOLLICITEER NU

Upload je CV en motivatie

Apply NOW

Upload your resume and motivation

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising. To find out more, read our updated privacy policy and our cookies policy

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising. To find out more, read our updated privacy policy and our cookies policy