NL
EN

LEAD ENGINEER

Wij zijn op zoek naar een Lead Engineer ter versterking van onze engineeringsafdeling.

 

Als Lead Engineer werk je samen met het engineeringsteam en onze projectteams voor hoogwaardige klanten op internationaal niveau. Je bent verantwoordelijk voor het correct uitwerken van technische tekeningen en specificaties. Samen met het team ontwikkel je tekeningen (zowel 2D als 3D) van uiteenlopende constructies om van unieke belevingsconcepten realiteit te maken.

Je controleert berekeningen, tekeningen en gebouwde constructies. De Lead Engineer werkt nauw samen met de Head of Engineering enerzijds en de Project Manager en Production Manager anderzijds.

 

Hoofdtaken:

 • Coördineren en plannen
  • Optreden als woordvoerder van Engineering binnen het projectteam
  • Het maken van een tijdsplanning en taakverdeling binnen het projectteam
  • Bewaken van kwaliteit binnen een project
  • Actualiseren van technische documenten
  • Signalering van HR-benodigdheden op de afdeling (bezetting en planning)
  • Het engineeringsteam (en onderaannemers) op de hoogte houden van de projectstatus
  • Taken en werkzaamheden verantwoorden aan Head of Engineering
 • Engineering
  • Opstellen van constructiemethodes en klantspecificaties en het bespreken hiervan met Project Management en Production Management
  • Maken van constructie- en bouwkundige werktekeningen
  • Toepassen en controleren van plan van aanpak
  • Controle, wijzigen en doorvoeren van bestaande tekeningen
  • Uitvoeren van F.E.M. calculaties en (indien nodig) adviseren bij een externe calculatie
  • Ondersteunen bij productafname (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) vanuit een technisch oogpunt

 

Functie-eisen:

 • Kennis Nederlandse tal
 • Kennis Engelse taal
 • Ervaring met de volgende programma’s:
  • Autodesk Inventor
  • AutoCAD (2D en 3D)
 • Teamplayer-mindset
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk (een oog voor detail)

 

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken je jezelf in het beschreven profiel?

Wil je bijdragen aan het tot leven brengen van de meest unieke, creatieve projecten in de vrijetijdsindustrie?

 

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

LEAD ENGINEER

We are looking for a Lead Engineer to join our Engineering department.

 

As a Lead Engineer, you work together with the engineering team and our project teams for renowned clients in the international leisure industry. You are responsible for the creation of technical drawings and specifications. Together with your team, you develop drawings of varying constructions to bring unique experience concepts to life.

You check and review calculations, drawings and physical constructions. The Lead Engineering works in close collaboration with the Head of Engineering, as well as with the Project Manager and Production Manager.

 

Main tasks:

 • Coordination and planning
  • Serving as representative of the Engineering department within a project team
  • Developing an internal planning as well as task divisions among the project team
  • Monitoring and maintaining a quality standard within a project
  • Actualizing technical documents
  • Signaling HR-related needs within the department (planning and capacity)
  • Keeping the engineering team (and subcontractors) up to date regarding the project status
  • Justifying tasks and duties to the Head of Engineering
 • Engineering
  • Setting up construction methods and client specifications and discussing these with Project Management and Production Management
  • Making construction- and technical drawings
  • Applying and assessing the plan of approach
  • Checking, adjusting and communicating existing drawings
  • Carrying out F.E.M. calculations and (if necessary) advising during third party calculations
  • Providing support during a product buy-off (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) from a technical point of view

 

Requirements:

 • Proficiency in Dutch language
 • Proficiency in English language
 • Experience with the following programs:
  • Autodesk Inventor
  • AutoCAD (2D and 3D)
 • Team player mindset
 • Professional communication skills
 • Work accuracy (an eye for detail)

 

Does this vacancy appeal to you and do you recognize yourself in the aspects mentioned above?

Do you want to join us in bringing to life the most unique, creative projects in the leisure industry?

 

Apply now!

EDUCATION:

HBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

3 YEARS

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

HBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

3 YEARS

INTERESTED?

LEAD ENGINEER

Wij zijn op zoek naar een Lead Engineer ter versterking van onze engineeringsafdeling.

 

Als Lead Engineer werk je samen met het engineeringsteam en onze projectteams voor hoogwaardige klanten op internationaal niveau. Je bent verantwoordelijk voor het correct uitwerken van technische tekeningen en specificaties. Samen met het team ontwikkel je tekeningen (zowel 2D als 3D) van uiteenlopende constructies om van unieke belevingsconcepten realiteit te maken.

Je controleert berekeningen, tekeningen en gebouwde constructies. De Lead Engineer werkt nauw samen met de Head of Engineering enerzijds en de Project Manager en Production Manager anderzijds.

 

Hoofdtaken:

 • Coördineren en plannen
  • Optreden als woordvoerder van Engineering binnen het projectteam
  • Het maken van een tijdsplanning en taakverdeling binnen het projectteam
  • Bewaken van kwaliteit binnen een project
  • Actualiseren van technische documenten
  • Signalering van HR-benodigdheden op de afdeling (bezetting en planning)
  • Het engineeringsteam (en onderaannemers) op de hoogte houden van de projectstatus
  • Taken en werkzaamheden verantwoorden aan Head of Engineering
 • Engineering
  • Opstellen van constructiemethodes en klantspecificaties en het bespreken hiervan met Project Management en Production Management
  • Maken van constructie- en bouwkundige werktekeningen
  • Toepassen en controleren van plan van aanpak
  • Controle, wijzigen en doorvoeren van bestaande tekeningen
  • Uitvoeren van F.E.M. calculaties en (indien nodig) adviseren bij een externe calculatie
  • Ondersteunen bij productafname (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) vanuit een technisch oogpunt

 

Functie-eisen:

 • Kennis Nederlandse tal
 • Kennis Engelse taal
 • Ervaring met de volgende programma’s:
  • Autodesk Inventor
  • AutoCAD (2D en 3D)
 • Teamplayer-mindset
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk (een oog voor detail)

 

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken je jezelf in het beschreven profiel?

Wil je bijdragen aan het tot leven brengen van de meest unieke, creatieve projecten in de vrijetijdsindustrie?

 

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

SOLLICITEER NU

Upload je CV en motivatie

Apply NOW

Upload your resume and motivation

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising. To find out more, read our updated privacy policy and our cookies policy

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising. To find out more, read our updated privacy policy and our cookies policy