NL
EN

3D Artist / Modeler

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een 3D Artist / Modeler ter uitbreiding van onze designafdeling.

Als 3D Artist / Modeler werk jij concepten van unieke attracties en vrijetijdsbelevingen uit tot uitgebreide, digitale 3D modellen en renders. Je speelt een belangrijke rol in een projectteam in het tot leven brengen van onze ontwerpen.

Hoofdtaken:

 • Concepten vertalen naar 3D modellen en 3D renders (inclusief texturen)
 • Omzetten van maattekeningen naar esthetisch uitgewerkte designs
 • Modelleren in (bij voorkeur) Autodesk 3ds Max volgens conceptschetsen en afbeeldingen. De focus ligt hierbij op de vorm en uitstraling van het model.
 • Modellen uit technische CAD-programma’s uitwerken en opschonen
 • Nabewerking van renders
 • Texturen maken in Adobe Photoshop
 • Controle en wijziging van bestaande tekeningen
 • Sculpten van organische modellen in ZBrush is een pré.

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal
 • Mogelijkheid fysiek op kantoor te werken
 • Ervaring met de volgende programma’s:
  • Autodesk 3ds Max
  • Unreal Engine (4)
  • ZBrush
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk (een oog voor detail)

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken je jezelf in het beschreven profiel?

Wil je bijdragen aan het tot leven brengen van de meest unieke, creatieve projecten in de vrijetijdsindustrie?

Solliciteer nu!

Let op: deze vacature sluit op 6 mei 2022.

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

3D Artist / Modeler

We are looking for a 3D Artist / Modeler to join our design department on short notice.

As a 3D Artist / Modeler, you transform unique attraction and experience concepts to extensive, digital 3D models and renders. You play an important role in a project team in brining to life our designs.

Main tasks:

 • Translation of concepts into 3D models and renders (including textures)
 • Converting dimensional, schematic drawings into aesthetically worked out designs
 • Modeling in (preferably) Autodesk 3ds Max, according to concept designs and pictures. Here, you focus on the shape and appearance of the model.
 • Cleaning up and working out models from technical CAD-programs
 • Post-editing of renders
 • Developing textures in Adobe Photoshop
 • Review and editing of existing drawings
 • Sculpting of organic models in ZBrush is a plus.

Requirements:

 • Proficiency in Dutch language (is a plus)
 • Proficiency in English language
 • Ability to work on-site in our offices
 • Experience with the following programs:
  • Autodesk 3ds Max
  • Unreal Engine (4)
  • ZBrush
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
 • Professional communication skills
 • Work accuracy (an eye for detail)

Does this vacancy appeal to you and do you recognize yourself in the aspects mentioned above?

Do you want to help bring to life the most unique, creative projects in the leisure industry?

Apply now!

Please note: this vacancy closes May 6th, 2022.

EDUCATION:

HBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

2 YEARS

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

HBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

2 YEARS

INTERESTED?

SOLLICITEER NU

Upload je CV en motivatie

Apply NOW

Upload your resume and motivation

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising. To find out more, read our updated privacy policy and our cookies policy

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising. To find out more, read our updated privacy policy and our cookies policy