we are always looking for talented people

Switch A
Switch B
NL
EN

DECORATEUR (SCENIC ARTIST 2D)

Wij zijn op zoek naar een decorateur ter uitbreiding van onze decoratieafdeling.

 

In de rol als decorateur houd jij je bezig met het decoratief afwerken van de meest uiteenlopende elementen; van bekende striphelden tot artistieke vormen van allerlei aard. Je hebt oog voor detail en een (uiteraard) finesse met schilderwerk. Je bent een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Samen met collega’s werk je onder leiding van een Production Manager als onderdeel van een dedicated team, in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Decoreren van objecten en vormen
 • Werken aan de hand van een Production Guide en doorspreken van opdrachten met Production Manager
 • Tijdig signaleren van problemen met Production Manager
 • In acht nemen van deadlines binnen je project
 • Decoratieruimtes op orde houden
 • Technische vragen op gebied van decoratiematerialen en schilderwerk voorleggen aan Lead Decorator

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf de meest unieke elementen tot leven brengen in een dynamisch en creatief team dat werkt aan internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

DECORATOR (SCENIC ARTIST 2D)

For more information, please contact us through jobs@ppprojects.com.

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

DECORATEUR (SCENIC ARTIST 2D)

Wij zijn op zoek naar een decorateur ter uitbreiding van onze decoratieafdeling.

 

In de rol als decorateur houd jij je bezig met het decoratief afwerken van de meest uiteenlopende elementen; van bekende striphelden tot artistieke vormen van allerlei aard. Je hebt oog voor detail en een (uiteraard) finesse met schilderwerk. Je bent een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Samen met collega’s werk je onder leiding van een Production Manager als onderdeel van een dedicated team, in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Decoreren van objecten en vormen
 • Werken aan de hand van een Production Guide en doorspreken van opdrachten met Production Manager
 • Tijdig signaleren van problemen met Production Manager
 • In acht nemen van deadlines binnen je project
 • Decoratieruimtes op orde houden
 • Technische vragen op gebied van decoratiematerialen en schilderwerk voorleggen aan Lead Decorator

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf de meest unieke elementen tot leven brengen in een dynamisch en creatief team dat werkt aan internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

NL
EN

LEAD ENGINEER

Wij zijn op zoek naar een Lead Engineer ter versterking van onze engineeringsafdeling.

 

Als Lead Engineer werk je samen met het engineeringsteam en onze projectteams voor hoogwaardige klanten op internationaal niveau. Je bent verantwoordelijk voor het correct uitwerken van technische tekeningen en specificaties. Samen met het team ontwikkel je tekeningen (zowel 2D als 3D) van uiteenlopende constructies om van unieke belevingsconcepten realiteit te maken.

Je controleert berekeningen, tekeningen en gebouwde constructies. De Lead Engineer werkt nauw samen met de Head of Engineering enerzijds en de Project Manager en Production Manager anderzijds.

 

Hoofdtaken:

 • Coördineren en plannen
  • Optreden als woordvoerder van Engineering binnen het projectteam
  • Het maken van een tijdsplanning en taakverdeling binnen het projectteam
  • Bewaken van kwaliteit binnen een project
  • Actualiseren van technische documenten
  • Signalering van HR-benodigdheden op de afdeling (bezetting en planning)
  • Het engineeringsteam (en onderaannemers) op de hoogte houden van de projectstatus
  • Taken en werkzaamheden verantwoorden aan Head of Engineering
 • Engineering
  • Opstellen van constructiemethodes en klantspecificaties en het bespreken hiervan met Project Management en Production Management
  • Maken van constructie- en bouwkundige werktekeningen
  • Toepassen en controleren van plan van aanpak
  • Controle, wijzigen en doorvoeren van bestaande tekeningen
  • Uitvoeren van F.E.M. calculaties en (indien nodig) adviseren bij een externe calculatie
  • Ondersteunen bij productafname (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) vanuit een technisch oogpunt

 

Functie-eisen:

 • Kennis Nederlandse tal
 • Kennis Engelse taal
 • Ervaring met de volgende programma’s:
  • Autodesk Inventor
  • AutoCAD (2D en 3D)
 • Teamplayer-mindset
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk (een oog voor detail)

 

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken je jezelf in het beschreven profiel?

Wil je bijdragen aan het tot leven brengen van de meest unieke, creatieve projecten in de vrijetijdsindustrie?

 

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

LEAD ENGINEER

We are looking for a Lead Engineer to join our Engineering department.

 

As a Lead Engineer, you work together with the engineering team and our project teams for renowned clients in the international leisure industry. You are responsible for the creation of technical drawings and specifications. Together with your team, you develop drawings of varying constructions to bring unique experience concepts to life.

You check and review calculations, drawings and physical constructions. The Lead Engineering works in close collaboration with the Head of Engineering, as well as with the Project Manager and Production Manager.

 

Main tasks:

 • Coordination and planning
  • Serving as representative of the Engineering department within a project team
  • Developing an internal planning as well as task divisions among the project team
  • Monitoring and maintaining a quality standard within a project
  • Actualizing technical documents
  • Signaling HR-related needs within the department (planning and capacity)
  • Keeping the engineering team (and subcontractors) up to date regarding the project status
  • Justifying tasks and duties to the Head of Engineering
 • Engineering
  • Setting up construction methods and client specifications and discussing these with Project Management and Production Management
  • Making construction- and technical drawings
  • Applying and assessing the plan of approach
  • Checking, adjusting and communicating existing drawings
  • Carrying out F.E.M. calculations and (if necessary) advising during third party calculations
  • Providing support during a product buy-off (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) from a technical point of view

 

Requirements:

 • Proficiency in Dutch language
 • Proficiency in English language
 • Experience with the following programs:
  • Autodesk Inventor
  • AutoCAD (2D and 3D)
 • Team player mindset
 • Professional communication skills
 • Work accuracy (an eye for detail)

 

Does this vacancy appeal to you and do you recognize yourself in the aspects mentioned above?

Do you want to join us in bringing to life the most unique, creative projects in the leisure industry?

 

Apply now!

EDUCATION:

HBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

3 YEARS

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

HBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

3 YEARS

INTERESTED?

LEAD ENGINEER

Wij zijn op zoek naar een Lead Engineer ter versterking van onze engineeringsafdeling.

 

Als Lead Engineer werk je samen met het engineeringsteam en onze projectteams voor hoogwaardige klanten op internationaal niveau. Je bent verantwoordelijk voor het correct uitwerken van technische tekeningen en specificaties. Samen met het team ontwikkel je tekeningen (zowel 2D als 3D) van uiteenlopende constructies om van unieke belevingsconcepten realiteit te maken.

Je controleert berekeningen, tekeningen en gebouwde constructies. De Lead Engineer werkt nauw samen met de Head of Engineering enerzijds en de Project Manager en Production Manager anderzijds.

 

Hoofdtaken:

 • Coördineren en plannen
  • Optreden als woordvoerder van Engineering binnen het projectteam
  • Het maken van een tijdsplanning en taakverdeling binnen het projectteam
  • Bewaken van kwaliteit binnen een project
  • Actualiseren van technische documenten
  • Signalering van HR-benodigdheden op de afdeling (bezetting en planning)
  • Het engineeringsteam (en onderaannemers) op de hoogte houden van de projectstatus
  • Taken en werkzaamheden verantwoorden aan Head of Engineering
 • Engineering
  • Opstellen van constructiemethodes en klantspecificaties en het bespreken hiervan met Project Management en Production Management
  • Maken van constructie- en bouwkundige werktekeningen
  • Toepassen en controleren van plan van aanpak
  • Controle, wijzigen en doorvoeren van bestaande tekeningen
  • Uitvoeren van F.E.M. calculaties en (indien nodig) adviseren bij een externe calculatie
  • Ondersteunen bij productafname (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) vanuit een technisch oogpunt

 

Functie-eisen:

 • Kennis Nederlandse tal
 • Kennis Engelse taal
 • Ervaring met de volgende programma’s:
  • Autodesk Inventor
  • AutoCAD (2D en 3D)
 • Teamplayer-mindset
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk (een oog voor detail)

 

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken je jezelf in het beschreven profiel?

Wil je bijdragen aan het tot leven brengen van de meest unieke, creatieve projecten in de vrijetijdsindustrie?

 

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

3 JAAR

GEINTERESSEERD?

NL
EN

HR MEDEWERKER

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een medewerker voor onze HR-afdeling.

In ons constant groeiende bedrijf is plaats vrijgekomen voor een collega met managementtaken op het gebied van Human Resources. We zijn op zoek naar een verbindende kracht die op HR-gebied een centrale spil gaat zijn van als runner van de afdeling. We zien graag iemand die goed kan samenwerken, begrip heeft voor de organisatie én voor de mens, besluitvaardig en overtuigend is en graag processen ordent en structureert.

Taakgebieden:

 • Instroom (werving en selectie) en uitstroom van personeel
 • Learning & Development (ontwikkeling van personeel)
 • Management development
 • Werkzaamheden m.b.t. salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Werkzaamheden m.b.t. verzuim

Als HR medewerker heb je diverse afdelingen als ‘klant’. HR gaat in gesprek met management, afdelingen en individuele medewerkers. HR praat mee over de bedrijfsdoelstellingen en hoe daaraan bij te dragen is.

Functie-eisen:

 • Kennis Nederlandse taal (in woord en geschrift)
 • Ervaring met MS Office
 • Expertise in administratieve werkzaamheden
 • Accuratesse in werk
 • Communicatief vaardig
 • Proactieve en systematische instelling
 • Representatieve houding

 

Voel jij je thuis in een dynamische organisatie waarin jouw input van centraal en overkoepelend belang is?

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

25 – 30

ERVARING:

5 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

25 – 30

ERVARING:

5 JAAR

GEINTERESSEERD?

EMPLOYEE HUMAN RESOURCES

If you are interested in this vacancy, please contact jobs@ppprojects.com for more information.

EDUCATION:

HBO

HOURS:

25 – 30

EXPERIENCE:

5 YEARS

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

HBO

HOURS:

25 – 30

EXPERIENCE:

5 YEARS

INTERESTED?

HR MEDEWERKER

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een medewerker voor onze HR-afdeling.

In ons constant groeiende bedrijf is plaats vrijgekomen voor een collega met managementtaken op het gebied van Human Resources. We zijn op zoek naar een verbindende kracht die op HR-gebied een centrale spil gaat zijn van als runner van de afdeling. We zien graag iemand die goed kan samenwerken, begrip heeft voor de organisatie én voor de mens, besluitvaardig en overtuigend is en graag processen ordent en structureert.

Taakgebieden:

 • Instroom (werving en selectie) en uitstroom van personeel
 • Learning & Development (ontwikkeling van personeel)
 • Management development
 • Werkzaamheden m.b.t. salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Werkzaamheden m.b.t. verzuim

Als HR medewerker heb je diverse afdelingen als ‘klant’. HR gaat in gesprek met management, afdelingen en individuele medewerkers. HR praat mee over de bedrijfsdoelstellingen en hoe daaraan bij te dragen is.

Functie-eisen:

 • Kennis Nederlandse taal (in woord en geschrift)
 • Ervaring met MS Office
 • Expertise in administratieve werkzaamheden
 • Accuratesse in werk
 • Communicatief vaardig
 • Proactieve en systematische instelling
 • Representatieve houding

 

Voel jij je thuis in een dynamische organisatie waarin jouw input van centraal en overkoepelend belang is?

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

25 – 30

ERVARING:

5 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

HBO

WERKWEEK:

25 – 30

ERVARING:

5 JAAR

GEINTERESSEERD?

NL
EN

ZZP’ERS / FREELANCERS

P&P Projects is altijd op zoek naar nieuw talent. Voor onze werkplaatsen in Someren en Asten zoeken we naar ZZP’ers/Freelancers met relevante ervaring voor het werken in een team aan diverse bijzondere projecten. We zoeken personen op alle vlakken, zowel in de werkplaats (houtwerk, staal, polyester, afwerking, mechanica, licht- en/of geluidstechniek, elektrotechniek en/of installatiewerkzaamheden), kantoor (project management, inkoop, werkvoorbereider, engineers, sales) en ontwerp (2D, 3D, grafisch ontwerp, media).

Interesse om bij P&P Projects te werken als ZZP’er/Freelancer? Stuur je CV en evt. portfolio naar info@ppprojects.com

OPLEIDING:

WERKWEEK:

ERVARING:

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

WERKWEEK:

ERVARING:

GEINTERESSEERD?

FREELANCERS

P&P Projects is always looking for new talent. For our workshops in Someren and Asten we are looking for freelancers with relevant experience for working in a team on various special projects. We are looking for people in all areas, both in the workshop (woodwork, steel, polyester, finishing, mechanics, light and/or sound technology, electrical engineering and/or installation work), office (project management, purchasing, work planner, engineers, sales) and design (2D, 3D, graphic design, media).

Interested in working at P&P Projects as a freelancer? Send your CV and portfolio to info@ppprojects.com

EDUCATION:

HOURS:

EXPERIENCE:

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

HOURS:

EXPERIENCE:

INTERESTED?

ZZP’ERS / FREELANCERS

P&P Projects is altijd op zoek naar nieuw talent. Voor onze werkplaatsen in Someren en Asten zoeken we naar ZZP’ers/Freelancers met relevante ervaring voor het werken in een team aan diverse bijzondere projecten. We zoeken personen op alle vlakken, zowel in de werkplaats (houtwerk, staal, polyester, afwerking, mechanica, licht- en/of geluidstechniek, elektrotechniek en/of installatiewerkzaamheden), kantoor (project management, inkoop, werkvoorbereider, engineers, sales) en ontwerp (2D, 3D, grafisch ontwerp, media).

Interesse om bij P&P Projects te werken als ZZP’er/Freelancer? Stuur je CV en evt. portfolio naar info@ppprojects.com

OPLEIDING:

WERKWEEK:

ERVARING:

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

WERKWEEK:

ERVARING:

GEINTERESSEERD?

NL
EN

INKOPER-WERKVOORBEREIDER / PROCUREMENT OFFICER

Wij zijn op zoek naar een Procurement Officer ter uitbreiding van ons team.

Als Procurement Officer heb je in een dynamisch projectteam een adviserende en ondersteunende taak betreffend materiaalgebruik. Je houdt je bezig met de inkoop van basismaterialen voor wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je bent een belangrijke schakel binnen een ‘dedicated’ projectteam en werkt nauw samen met Project Managers en Uitvoerders.

Hoofdtaken:

 • Werkvoorbereiding projecten
 • Inkoop materialen en materieel
  • Bestellingen plaatsen
  • Bestellingen administreren
  • Bestellingen volgen
  • Teamgenoten informeren
  • Organiseren van transporten inclusief benodigde documentatie
 • Contact met toeleverancier
  • Prijsafspraken
  • Planningsafspraken
  • Afname- en controle van maatwerkproducten

Vereisten

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal
 • Ruime ervaring met Microsoft Office
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken je jezelf in het beschreven profiel?

Wil je een essentiële bijdrage leveren aan het realiseren de meest unieke, creatieve projecten in de vrijetijdsindustrie?

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

PROCUREMENT OFFICER

We are looking for a Procurement Officer to join our team.

As a Procurement Officer, you have an advisory and supporting role concerning the use of materials in a dynamic project team. You will be involved in the procurement of basic materials for global projects in the leisure industry. You are an important link within a ‘dedicated’ project team and you work closely together with Project Managers and Foremen.

Main tasks:

 • Work preparation of projects
 • Purchasing of materials and equipment
  • Placing orders
  • Administrating orders
  • Order tracking
  • Informing team members
  • Organizing transport including necessary documentation
 • Contact with supplier
  • Price agreements
  • Planning agreements
  • Receival and review of customized products

Requirements

 • Proficiency in Dutch language
 • Proficiency in English language
 • Broad experience with Microsoft Office software
 • Professional communication skills
 • Work accuracy
 • Proactive mindset
 • Team player mindset

Does this vacancy appeal to you and do you recognize yourself in the aspects mentioned above?

Do you want to pay an essential contribution to the realization of the most unique, creative projects in the leisure industry?

Apply now!

EDUCATION:

MBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

2 YEARS

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

MBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

2 YEARS

INTERESTED?

INKOPER-WERKVOORBEREIDER / PROCUREMENT OFFICER

Wij zijn op zoek naar een Procurement Officer ter uitbreiding van ons team.

Als Procurement Officer heb je in een dynamisch projectteam een adviserende en ondersteunende taak betreffend materiaalgebruik. Je houdt je bezig met de inkoop van basismaterialen voor wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je bent een belangrijke schakel binnen een ‘dedicated’ projectteam en werkt nauw samen met Project Managers en Uitvoerders.

Hoofdtaken:

 • Werkvoorbereiding projecten
 • Inkoop materialen en materieel
  • Bestellingen plaatsen
  • Bestellingen administreren
  • Bestellingen volgen
  • Teamgenoten informeren
  • Organiseren van transporten inclusief benodigde documentatie
 • Contact met toeleverancier
  • Prijsafspraken
  • Planningsafspraken
  • Afname- en controle van maatwerkproducten

Vereisten

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal
 • Ruime ervaring met Microsoft Office
 • Communicatief vaardig
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset

Spreekt bovenstaande vacature je aan en herken je jezelf in het beschreven profiel?

Wil je een essentiële bijdrage leveren aan het realiseren de meest unieke, creatieve projecten in de vrijetijdsindustrie?

Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

2 JAAR

GEINTERESSEERD?

NL
EN

COATINGWERKEN / COATER (LEERLING)

Wij zijn op zoek naar een coater ter uitbreiding van onze decorafdeling.

 

In de rol als coater houd jij je bezig met het coaten en afwerken van de meest uiteenlopende vormen; van bekende striphelden tot artistieke vormen van allerlei aard. Je weet van aanpakken en kunt het bedienen van de machine handelen of leren. Je bent een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je zult dagelijks in contact zijn met het afdelingshoofd, de uitvoerder, vormgevers en decorateurs in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Polyurethaan coaten van objecten en vormen
 • Coatingruimte op orde houden
 • Voorraden coating beheren

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf als de spil in een dynamisch en creatief team dat werkt aan unieke internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

COATING / COATER (BEGINNER)

Please contact us through jobs@ppprojects.com for further information.

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

COATINGWERKEN / COATER (LEERLING)

Wij zijn op zoek naar een coater ter uitbreiding van onze decorafdeling.

 

In de rol als coater houd jij je bezig met het coaten en afwerken van de meest uiteenlopende vormen; van bekende striphelden tot artistieke vormen van allerlei aard. Je weet van aanpakken en kunt het bedienen van de machine handelen of leren. Je bent een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je zult dagelijks in contact zijn met het afdelingshoofd, de uitvoerder, vormgevers en decorateurs in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Polyurethaan coaten van objecten en vormen
 • Coatingruimte op orde houden
 • Voorraden coating beheren

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf als de spil in een dynamisch en creatief team dat werkt aan unieke internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

NL
EN

KUNSTSTOFWERKEN / MALLENMAKER (LEERLING)

Wij zijn op zoek naar een collega ter uitbreiding van onze kunststofafdeling.

 

In de rol van mallenmaker houd jij je bezig met het afmallen van de meest uiteenlopende en soms ook ingewikkelde vormen die in onze werkplaatsen worden gemaakt; van bekende striphelden tot artistieke vormen van allerlei aard. Je hebt vaktechnisch inzicht, weet van aanpakken en bent bekend met het werken met kunststoffen of je hebt interesse in het je eigen maken van het vak.

Je bent/wordt een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je zult dagelijks in contact zijn met het afdelingshoofd, de uitvoerder, vormgevers en decorateurs in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Mallen maken (polyester/mineraal)
 • Kunststofbewerking (polyester- en mineraalhars)
 • Gietwerken (gietmassa)

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf als de spil in een dynamisch en creatief team dat werkt aan unieke internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

FRP / MOLDING (BEGINNER)

Please contact us through jobs@ppprojects.com for further information.

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

KUNSTSTOFWERKEN / MALLENMAKER (LEERLING)

Wij zijn op zoek naar een collega ter uitbreiding van onze kunststofafdeling.

 

In de rol van mallenmaker houd jij je bezig met het afmallen van de meest uiteenlopende en soms ook ingewikkelde vormen die in onze werkplaatsen worden gemaakt; van bekende striphelden tot artistieke vormen van allerlei aard. Je hebt vaktechnisch inzicht, weet van aanpakken en bent bekend met het werken met kunststoffen of je hebt interesse in het je eigen maken van het vak.

Je bent/wordt een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je zult dagelijks in contact zijn met het afdelingshoofd, de uitvoerder, vormgevers en decorateurs in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Mallen maken (polyester/mineraal)
 • Kunststofbewerking (polyester- en mineraalhars)
 • Gietwerken (gietmassa)

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf als de spil in een dynamisch en creatief team dat werkt aan unieke internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR (pré)

GEINTERESSEERD?

NL
EN

SHAPER / VORMGEVER

Wij zijn op zoek naar shapers ter uitbreiding van onze decorafdeling.

 

In de rol van shaper houd jij je bezig met het nauwkeurig vormgeven en afwerken van de meest uiteenlopende vormen; van bekende striphelden tot rotspartijen of andere artistieke elementen van allerlei aard. Je bent een uitstekende beeldhouwer en hebt ervaring met boetseerwerk. Je bent uiteraard creatief én je kunt als geen ander vormgeven aan de hand van het ontwerp van derden. Je weet van aanpakken en verliest de planning niet uit het oog. Je bent een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je zult dagelijks in contact zijn met het afdelingshoofd, art- director, de uitvoerder, collega vormgevers en decorateurs in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Snijwerk/ shapewerk voornamelijk uit PIR en EPS
 • Boetseren

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk (aan de hand van een aangeleverd ontwerp)
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Technisch inzicht
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf als de creatieve spil in een dynamisch en creatief team dat werkt aan unieke internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR

GEINTERESSEERD?

SHAPER

Please contact us through jobs@ppprojects.com for further information.

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

MBO

HOURS:

30-38

EXPERIENCE:

1 YEAR

INTERESTED?

SHAPER / VORMGEVER

Wij zijn op zoek naar shapers ter uitbreiding van onze decorafdeling.

 

In de rol van shaper houd jij je bezig met het nauwkeurig vormgeven en afwerken van de meest uiteenlopende vormen; van bekende striphelden tot rotspartijen of andere artistieke elementen van allerlei aard. Je bent een uitstekende beeldhouwer en hebt ervaring met boetseerwerk. Je bent uiteraard creatief én je kunt als geen ander vormgeven aan de hand van het ontwerp van derden. Je weet van aanpakken en verliest de planning niet uit het oog. Je bent een belangrijke spil in de totstandkoming van unieke onderdelen voor onze wereldwijde projecten in de vrijetijdsindustrie. Je zult dagelijks in contact zijn met het afdelingshoofd, art- director, de uitvoerder, collega vormgevers en decorateurs in de werkplaatsen van P&P.

 

Hoofdtaken:

 • Snijwerk/ shapewerk voornamelijk uit PIR en EPS
 • Boetseren

 

Vereisten:

 • Kennis Nederlandse taal
 • Kennis Engelse taal (is een pré)
 • Affiniteit met het vak
 • Accuratesse in werk (aan de hand van een aangeleverd ontwerp)
 • Proactieve instelling
 • Teamplayer-mindset
 • Technisch inzicht
 • Een oog voor detail én voor overzicht houden

 

Zie jij jezelf als de creatieve spil in een dynamisch en creatief team dat werkt aan unieke internationale projecten in de vrijetijdsindustrie? Solliciteer nu!

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

30-38

ERVARING:

1 JAAR

GEINTERESSEERD?

NL
EN

LASSER / ALLROUND MEDEWERKER WERKPLAATS

Wij zijn op zoek naar een collega ter uitbreiding van ons werkplaatsteam.

Als lasser / allround werkplaatsmedewerker bij P&P ben je een iemand die goed kan werken in teamverband op onze facilities in Someren of Asten. Je vindt het een prettige afwisseling om ook op locatie te werken; werken op unieke locaties in binnen- en buitenland zit namelijk in je takenpakket!

Je werkt in een creatief en dedicated team onder leiding van een uitvoerder aan de totstandkoming van bijzondere projecten voor de vrijetijdsindustrie. Hier heeft ieder uit het team zijn eigen taken: o.a. laswerk, montagewerk, polyesterwerk en voorbereidingen voor deze werken.

Wij werken met gecertificeerde lassers. Ben je een goede lasser maar heb je nog niet de juiste papieren? Dan zorgen wij voor de certificering.

Hoofdtaken:

Laswerken
Allround ondersteuning werkplaats

Vereisten:

Kennis Nederlandse taal
Affiniteit met het vak
Ervaring met benodigd materiaal, machines en gereedschappen
Accuratesse in werk
Proactieve instelling
Teamplayer-mindset
Technisch inzicht (werken met instructies, tekeningen, etc.)
Een oog voor detail én voor overzicht houden

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

1 JAAR (PRÉ)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

1 JAAR (PRÉ)

GEINTERESSEERD?

WELDER / ALLROUND EMPLOYEE WORKSHOP

Please contact us through jobs@ppprojects.com for further information.

EDUCATION:

MBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

1 JAAR (PRÉ)

INTERESTED?

SHARE:

EDUCATION:

MBO

HOURS:

38

EXPERIENCE:

1 JAAR (PRÉ)

INTERESTED?

LASSER / ALLROUND MEDEWERKER WERKPLAATS

Wij zijn op zoek naar een collega ter uitbreiding van ons werkplaatsteam.

Als lasser / allround werkplaatsmedewerker bij P&P ben je een iemand die goed kan werken in teamverband op onze facilities in Someren of Asten. Je vindt het een prettige afwisseling om ook op locatie te werken; werken op unieke locaties in binnen- en buitenland zit namelijk in je takenpakket!

Je werkt in een creatief en dedicated team onder leiding van een uitvoerder aan de totstandkoming van bijzondere projecten voor de vrijetijdsindustrie. Hier heeft ieder uit het team zijn eigen taken: o.a. laswerk, montagewerk, polyesterwerk en voorbereidingen voor deze werken.

Wij werken met gecertificeerde lassers. Ben je een goede lasser maar heb je nog niet de juiste papieren? Dan zorgen wij voor de certificering.

Hoofdtaken:

Laswerken
Allround ondersteuning werkplaats

Vereisten:

Kennis Nederlandse taal
Affiniteit met het vak
Ervaring met benodigd materiaal, machines en gereedschappen
Accuratesse in werk
Proactieve instelling
Teamplayer-mindset
Technisch inzicht (werken met instructies, tekeningen, etc.)
Een oog voor detail én voor overzicht houden

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

1 JAAR (PRÉ)

GEINTERESSEERD?

DELEN:

OPLEIDING:

MBO

WERKWEEK:

38

ERVARING:

1 JAAR (PRÉ)

GEINTERESSEERD?